Doanh nghiệp phải nộp phí duy trì mã vạch trước ngày 30/06 hằng năm và phải thực hiện thủ tục thay đổi khi có sự thay đổi thông tin doanh nghiệp

Lưu ý 1: Khi đăng kí sử dụng, doanh nghiệp phải đóng phí đăng kí và phí duy trì cho năm đầu tiên. Trường hợp DN đăng ký sử dụng MSMV từ ngày 1/7 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định trên.Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ sau:
Ngân hàng : Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà nội
Số tài khoản: 3511.0.1059094
Đơn vị hưởng: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
Địa chỉ: 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội
Lưu ý 2:
1) Khi chuyển khoản đề nghị cơ sở ghi rõ tên cơ sở, ghi rõ loại phí nộp (phí cấp mã hoặc phí duy trì) và đặc biệt khi nộp phí hàng năm cần ghi thêm mã số doanh nghiệp đã được Tổng cục TCĐLCL cấp vào chứng từ chuyển khoản để tiện theo dõi (ví dụ: 893......).
2) Phí duy trì sử dụng MSMV phải nộp trước 30/6 hàng năm
3) Khi có sự thay đổi về tên công ty, địa chỉ công ty hoặc thất lạc Giấy chứng nhận sử dụng MSMV, đề nghị doanh nghiệp làm thủ tục để thay đổi.
4) Khi doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng MSMV, đề nghị doanh nghiệp làm thủ tục xin ngừng sử dụng MSMV.


CÔNG TY CỔ PHẦN AZTAX VIỆT NAM
VPĐD : Lầu 1, Số 30 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
Hotline : 0901455988 – 0906684383
Email : aztaxvietnam@gmail.com