Đối với một doanh nghiệp, kế toán viên là người tham gia và có vai trò tích cực vào mọi hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, là cầu nối giữa công tác tài chính với các công tác khác chính vì thế tầm quan trọng của kế toán viên luôn luôn được khẳng định. Doanh nghiệp muốn có được sự thành công luôn phải có sự am hiểu những kiến thức về tài chính. Kiến thức, kỹ năng về tài chính không chỉ cần cho những người là Giám đốc tài chính mà cần thiết ở mỗi nhân viên kế toán. Vì thế những kiến thức, kỹ năng tài chính luôn cần thiết cho mỗi nhân viên kế toán, học phải không ngừng hoàn thiện chính mình để có thề giúp doanh nghiệp mình phát triển về vấn đề tài chính, đây là huyết mạch của cả một doanh nghiệp. Chình vì thế trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu (GEC - website: gec.edu.vn) xin giới thiệu đến bạn khóa học kế toán doanh nghiệp được thiết kế theo chương trình đào tạo thực tế của trường ĐH Kinh tế TP.HCM bám sát theo yêu cầu của doanh nghiệp hiệ nay. Sau đây trung tâm xin giới thiệu đến bạn về chương trình các chương trình đào tạo kế toán cần bồi dưỡng để làm việc tốt tại doanh nghiệp. Xem chi tiết từng khóa học tại website: www.gec.edu.vn
1. Lớp kế toán doanh nghiệp
- Hiểu được các kiến thức mới nhất về các luật thuế. Thực hiện được nghiệp vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp. Thực hiện được việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

2. Lớp kế toán trưởng (Bộ Tài Chính cấp chứng chỉ)
- Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị
- Tiêu chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế thị trường

3. Lớp thực hành kế toán
- Khóa học thực hành kế toán và khai báo thuế trên chứng từ thực tế của doanh nghiệp, sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức kế toán, thực hành thành thạo công việc kế toán và thuế, tự tin hơn khi làm việc tại các doanh nghiệp
- Mỗi học viên sẽ sử dụng một bộ chứng từ thực tế của một doanh nghiệp (sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng) có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: thu, chi, ngân hàng; nguyên liệu, công cụ dụng cụ; tài sản cố định; chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; doanh thu; xác định kết quả kinh doanh, nguồn vốn; vay ngắn, dài hạn…
- Sử dụng phần mềm kế toán để ghi chép các nghiệp vụ phát sinh: lập phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ khác; in các sổ chi tiết, sổ tổng hợp theo các hình thức kế toán: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ. (có hướng dẫn ghi sổ tay trước khi thực hành trên máy).

4. Lớp kế toán tin học
- Sử dụng được một số phần mềm kế toán để thực hiện công việc kế toán trong doanh nghiệp.
- Có kiến thức về tin học để triển khai xây dựng một hệ thống thông tin tài chính kế toán; sử dụng thành thạo công cụ phân tích và thiết kế hệ thống thông tin; sử dụng tốt một số ngôn ngữ lập trình hiện đại, một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu để quản trị dữ liệu trên các máy đơn và trên mạng;
- Có kiến thức nhận biết cách vận hành các hệ thống thông tin quản lý, phân luồng thông tin và tối ưu hoá các hệ thống thông tin quản lý;Nguồn: ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ