thang may tai khach thiet ke ho hai san to chuc su kien nước khoáng lavie thiết kế hồ cá koi trong nhà bo lam rau cau 3d
Mặt cười - DIEN DAN MAY CHU [SERVER] - Www.maychu.xyz

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách Smilie

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Generic Smilies
 • :confuse:
  Confuse
  Confuse
 • :191:
  191
  191
 • :141:
  141
  141
 • :misdoubt:
  Misdoubt
  Misdoubt
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :199:
  199
  199
 • :149:
  149
  149
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :(
  Frown
  Frown
 • :207:
  207
  207
 • :157:
  157
  157
 • :what:
  What
  What
 • :117:
  117
  117
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :165:
  165
  165
 • :125:
  125
  125
 • :big_smile:
  Big Smile
  Big Smile
 • :173:
  173
  173
 • :133:
  133
  133
 • :138:
  138
  138
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :196:
  196
  196
 • :146:
  146
  146
 • :pudency:
  Pudency
  Pudency
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :204:
  204
  204
 • :154:
  154
  154
 • :tire:
  Tire
  Tire
 • :114:
  114
  114
 • :after_boom:
  After Boom
  After Boom
 • :162:
  162
  162
 • :122:
  122
  122
 • :beat_plaster:
  Beat Plaster
  Beat Plaster
 • :170:
  170
  170
 • :130:
  130
  130
 • :choler:
  Choler
  Choler
 • :179:
  179
  179
 • :135:
  135
  135
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :193:
  193
  193
 • :143:
  143
  143
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :201:
  201
  201
 • :151:
  151
  151
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :111:
  111
  111
 • :209:
  209
  209
 • :159:
  159
  159
 • :119:
  119
  119
 • :baffle:
  Baffle
  Baffle
 • :167:
  167
  167
 • :127:
  127
  127
 • :burn_joss_stick:
  Burn Joss Stick
  Burn Joss Stick
 • :175:
  175
  175
 • :140:
  140
  140
 • :hungry:
  Hungry
  Hungry
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :198:
  198
  198
 • :148:
  148
  148
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :206:
  206
  206
 • :156:
  156
  156
 • :waaaht:
  Waaaht
  Waaaht
 • :116:
  116
  116
 • :amazed:
  Amazed
  Amazed
 • :164:
  164
  164
 • :124:
  124
  124
 • :beauty:
  Beauty
  Beauty
 • :172:
  172
  172
 • :132:
  132
  132
 • :confident:
  Confident
  Confident
 • :190:
  190
  190
 • :137:
  137
  137
 • :feel_good:
  Feel Good
  Feel Good
 • :195:
  195
  195
 • :145:
  145
  145
 • :pcry:
  Pcry
  Pcry
 • :203:
  203
  203
 • :153:
  153
  153
 • :sweet_kiss:
  Sweet Kiss
  Sweet Kiss
 • :113:
  113
  113
 • :adore:
  Adore
  Adore
 • :161:
  161
  161
 • :121:
  121
  121
 • :beat_brick:
  Beat Brick
  Beat Brick
 • :169:
  169
  169
 • :129:
  129
  129
 • :canny:
  Canny
  Canny
 • :178:
  178
  178
 • :doubt:
  Doubt
  Doubt
 • :192:
  192
  192
 • :142:
  142
  142
 • :nosebleed:
  Nosebleed
  Nosebleed
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :200:
  200
  200
 • :150:
  150
  150
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :010104_emA7_prv[1]:
  010104 EmA7 Prv[1]
  010104 EmA7 Prv[1]
 • :208:
  208
  208
 • :158:
  158
  158
 • :xy_girl:
  Xy Girl
  Xy Girl
 • :118:
  118
  118
 • :bad_smelly:
  Bad Smelly
  Bad Smelly
 • :166:
  166
  166
 • :126:
  126
  126
 • :boss:
  Boss
  Boss
 • :174:
  174
  174
 • :134:
  134
  134
 • :139:
  139
  139
 • :hell_boy:
  Hell Boy
  Hell Boy
 • :197:
  197
  197
 • :)
  Smile
  Smile
 • :147:
  147
  147
 • :rap:
  Rap
  Rap
 • :205:
  205
  205
 • :155:
  155
  155
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :115:
  115
  115
 • :ah:
  Ah
  Ah
 • :163:
  163
  163
 • :123:
  123
  123
 • :beat_shot:
  Beat Shot
  Beat Shot
 • :171:
  171
  171
 • :131:
  131
  131
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :180:
  180
  180
 • :136:
  136
  136
 • :extreme_sexy_girl:
  Extreme Sexy Girl
  Extreme Sexy Girl
 • :194:
  194
  194
 • :144:
  144
  144
 • :ops:
  Ops
  Ops
 • :202:
  202
  202
 • :152:
  152
  152
 • :sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :112:
  112
  112
 • :210:
  210
  210
 • :160:
  160
  160
 • :120:
  120
  120
 • :beated:
  Beated
  Beated
 • :168:
  168
  168
 • :128:
  128
  128
 • :byebye:
  Byebye
  Byebye
 • :176:
  176
  176
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
Chào bạn!
Maychu.xyz một sân chơi nhỏ giúp thành viên trao đổi thông tin và tìm hiểu về máy chủ (server) giữa người sử dụng và nhà cung cấp. Hy vọng đây là sân chơi bổ ích cho mọi người.

Chúng tôi hoan nghênh sự góp ý của các thành viên để nội dung ngày càng hữu ích hơn.
Join us
Odin - Plesk 12.5 | Plesk17(NEW)
Plesk 12.5 Unlimited Domain Free