thang may tai khach thiet ke ho hai san to chuc su kien nước khoáng lavie thiết kế hồ cá koi trong nhà bo lam rau cau 3d
Mặt cười - DIEN DAN MAY CHU [SERVER] - Www.maychu.xyz

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách Smilie

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Generic Smilies
 • :xy_girl:
  Xy Girl
  Xy Girl
 • :140:
  140
  140
 • :bad_smelly:
  Bad Smelly
  Bad Smelly
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :148:
  148
  148
 • :boss:
  Boss
  Boss
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :156:
  156
  156
 • :doubt:
  Doubt
  Doubt
 • :116:
  116
  116
 • :164:
  164
  164
 • :nosebleed:
  Nosebleed
  Nosebleed
 • :124:
  124
  124
 • :172:
  172
  172
 • :200:
  200
  200
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :132:
  132
  132
 • :190:
  190
  190
 • :208:
  208
  208
 • :195:
  195
  195
 • :ah:
  Ah
  Ah
 • :145:
  145
  145
 • :beat_shot:
  Beat Shot
  Beat Shot
 • :153:
  153
  153
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :113:
  113
  113
 • :161:
  161
  161
 • :hell_boy:
  Hell Boy
  Hell Boy
 • :121:
  121
  121
 • :169:
  169
  169
 • :rap:
  Rap
  Rap
 • :129:
  129
  129
 • :178:
  178
  178
 • :205:
  205
  205
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :137:
  137
  137
 • :210:
  210
  210
 • :142:
  142
  142
 • :beated:
  Beated
  Beated
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :150:
  150
  150
 • :byebye:
  Byebye
  Byebye
 • :010104_emA7_prv[1]:
  010104 EmA7 Prv[1]
  010104 EmA7 Prv[1]
 • :158:
  158
  158
 • :extreme_sexy_girl:
  Extreme Sexy Girl
  Extreme Sexy Girl
 • :118:
  118
  118
 • :166:
  166
  166
 • :ops:
  Ops
  Ops
 • :126:
  126
  126
 • :174:
  174
  174
 • :202:
  202
  202
 • :sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :134:
  134
  134
 • :192:
  192
  192
 • :what:
  What
  What
 • :139:
  139
  139
 • :197:
  197
  197
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :)
  Smile
  Smile
 • :147:
  147
  147
 • :big_smile:
  Big Smile
  Big Smile
 • :155:
  155
  155
 • :confuse:
  Confuse
  Confuse
 • :115:
  115
  115
 • :163:
  163
  163
 • :misdoubt:
  Misdoubt
  Misdoubt
 • :123:
  123
  123
 • :171:
  171
  171
 • :199:
  199
  199
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :131:
  131
  131
 • :180:
  180
  180
 • :207:
  207
  207
 • :194:
  194
  194
 • :after_boom:
  After Boom
  After Boom
 • :144:
  144
  144
 • :beat_plaster:
  Beat Plaster
  Beat Plaster
 • :152:
  152
  152
 • :choler:
  Choler
  Choler
 • :112:
  112
  112
 • :160:
  160
  160
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :120:
  120
  120
 • :168:
  168
  168
 • :pudency:
  Pudency
  Pudency
 • :128:
  128
  128
 • :176:
  176
  176
 • :204:
  204
  204
 • :tire:
  Tire
  Tire
 • :136:
  136
  136
 • :141:
  141
  141
 • :baffle:
  Baffle
  Baffle
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :149:
  149
  149
 • :burn_joss_stick:
  Burn Joss Stick
  Burn Joss Stick
 • :(
  Frown
  Frown
 • :157:
  157
  157
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :117:
  117
  117
 • :165:
  165
  165
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :125:
  125
  125
 • :173:
  173
  173
 • :201:
  201
  201
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :133:
  133
  133
 • :191:
  191
  191
 • :209:
  209
  209
 • :138:
  138
  138
 • :196:
  196
  196
 • :amazed:
  Amazed
  Amazed
 • :146:
  146
  146
 • :beauty:
  Beauty
  Beauty
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :154:
  154
  154
 • :confident:
  Confident
  Confident
 • :114:
  114
  114
 • :162:
  162
  162
 • :hungry:
  Hungry
  Hungry
 • :122:
  122
  122
 • :170:
  170
  170
 • :198:
  198
  198
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :130:
  130
  130
 • :179:
  179
  179
 • :206:
  206
  206
 • :waaaht:
  Waaaht
  Waaaht
 • :adore:
  Adore
  Adore
 • :143:
  143
  143
 • :beat_brick:
  Beat Brick
  Beat Brick
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :151:
  151
  151
 • :canny:
  Canny
  Canny
 • :111:
  111
  111
 • :159:
  159
  159
 • :feel_good:
  Feel Good
  Feel Good
 • :119:
  119
  119
 • :167:
  167
  167
 • :pcry:
  Pcry
  Pcry
 • :127:
  127
  127
 • :175:
  175
  175
 • :203:
  203
  203
 • :sweet_kiss:
  Sweet Kiss
  Sweet Kiss
 • :135:
  135
  135
 • :193:
  193
  193
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
Chào bạn!
Maychu.xyz một sân chơi nhỏ giúp thành viên trao đổi thông tin và tìm hiểu về máy chủ (server) giữa người sử dụng và nhà cung cấp. Hy vọng đây là sân chơi bổ ích cho mọi người.

Chúng tôi hoan nghênh sự góp ý của các thành viên để nội dung ngày càng hữu ích hơn.
Join us
Odin - Plesk 12.5 | Plesk17(NEW)
Plesk 12.5 Unlimited Domain Free