Hệ thống máy chủ đã trở thành một trong những hệ thống không thể thiếu trong hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng hệ thống máy chủ để lưu trữ các thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp, lưu trữ website, hệ thống thông tin khách hàng. Hệ thống máy chủ chính là môi trường để các máy tính trong doanh nghiệp kết nối với nhau, thuận tiện cho việc trao đổi và chia sẻ thông tin.
Để hệ thống máy chủ hoạt động hiệu quả nhất, doanh nghiệp ngoài cần có máy chủ cấu hình cao, hoạt động ổn định, còn cần có chỗ đặt máy chủ chất lượng. Chỗ đặt máy chủ chất lượng nhất chính là các trung tâm dữ liệu.
Đáp ứng cho nhu cầu sử dụng cho dat may chu cho các doanh nghiệp, các đơn vị cung cấp thuê server , thuê máy chủ ảo vps…tại miền Trung. VNPT và Viettel đã xây dựng trung tâm dữ liệu chất lượng tại thành phố Đà Nẵng.
- Trung tâm dữ liệu của VNPT tại Đà Nẵng là một trong số 8 trung tâm dữ liệu của VNPT đặt tại tầng 5 – số 38 – Yên Bái – Quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng.
- Trung tâm dữ liệu của Viettel tại Đà Nẵng có diện tích phòng máy là 500 m5, chứa 100 tủ rack được đặt tại số 02 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng. Đây là trung tâm nhỏ nhất trong 5 trung tâm dữ liệu của Viettel
Tiêu chuẩn quốc tế Tier 3 là chuẩn chung của tất cả các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam hiện nay. 2 trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng của Viettel và VNPT luôn đảm bảo cho máy chủ của doanh nghiệp đặt tại trung tâm dữ liệu luôn hoạt động ổn định, các thông tin, dữ liệu trên website được bảo mật tuyệt đối.