Khi đã chuẩn bị được máy chủ chất lượng với cấu hình phù hợp nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp thì chỗ đặt máy chủ chính là vấn đề quan trọng tiếp theo mà doanh nghiệp cần quan tâm. Máy chủ có hoạt động hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của chỗ đặt máy chủ.
Với những doanh nghiệp đã có máy chủ riêng thì dịch vụ cho thuê máy chủ hay máy chủ ảo vps không phải là lựa chọn tốt mà dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ mới là giải pháp tối ưu nhất. Tuy nhiên, một vài doanh nghiệp vẫn còn phân vân không biết nên thuê chỗ đặt máy chủ hay xây dựng phòng máy tại doanh nghiệp.
Bài viết dưới đây sẽ đưa những so sánh giữa việc doanh nghiệp tự xây dựng máy chủ và sử dụng dịch vụ thuê máy chủ, giúp doanh nghiệp đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất.
- Chi phí đầu tư: thuê chỗ đặt máy chủ sẽ tiết kiệm chi phí rất nhiều cho doanh nghiệp so với xây dựng phòng máy tại doanh nghiệp.
- Thời gian triển khai: Xây dựng phòng máy sẽ phải mất khoảng thời gian từ 6-12 tháng, sử dụng dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ doanh nghiệp có thể triển khai được ngay.
- Chi phí vận hành: Xây dựng phòng máy doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí lớn cho việc thuê băng thông, chi phí điện, chi phí thuê nhân lực vận hành…Thuê chỗ đặt máy chủ doanh nghiệp không phải mất những khoản chi phí đấy.
- Năng lực kỹ thuật: Năng lực kỹ thuật tại các trung tâm dữ liệu sẽ đảm bảo hơn tại các doanh nghiệp.
- Khả năng mở rộng của hệ thống: Các trung tâm dữ liệu có khả năng mở rộng linh hoạt hơn phòng máy tại doanh nghiệp.
Doanh nghiệp có thể lựa chọn xây dựng phòng máy tại doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có thể khắc phục được các nhược điểm của giải pháp này cũng như xử lý được các tình huống sự cố có thể xảy ra đối với máy chủ. Thông thường, các doanh nghiệp sẽ lựa chọn sử dụng dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ để tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn, khắc phục sự cố nhanh chóng cho máy chủ.