BizMaC hiện nay cung cấp hosting với SSL miễn phí / chứng chỉ TLS với Let's Encrypt

Chúng tôi tin rằng dữ liệu riêng tư của bạn nên cần bảo mật!
Bạn luôn hy vọng rằng các tương tác của bạn với một trang web sẽ không được theo dõi bởi một bên thứ ba. Đó là lý do tại sao BizMaC tự hào là đơn vị cung cấp lưu trữ an toàn thông qua một quan hệ đối tác Let's Encrypt.

Let's Encrypt là tổ chức cung cấp chứng chỉ mới (CA) mà cung cấp miễn phí chứng chỉ bảo mật an toàn (SSL Free) như là hiện tại giấy chứng nhận trả tiền, và cung cấp bảo vệ HTTPS cùng trang web của bạn. Dự án đã đi tiên phong để làm cho các kết nối được mã hóa mặc định tiêu chuẩn trên toàn internet. Đây là một bước tiến lớn về phía trước cho an ninh và bảo mật.
Vậy tại sao sử dụng SSL - Let's Encrypt?

 • Let's Encrypt - SSL miễn phí.
  Bất cứ ai sở hữu một tên miền có thể có được một chứng chỉ đáng tin cậy cho các tên miền đó chi phí zero.
 • Let's Encrypt đơn giản.
  Không thanh toán, không có email xác nhận và giấy chứng nhận gia hạn tự động.
 • Let's Encrypt tự động
  Quá trình cài đặt ssl hoàn toàn tự động trong nguồn gốc của máy chủ và không phát sinh các thao tác phức tạp. Cài đặt mới xảy ra tự động.
 • Let's Encrypt an toàn
  Để mã hóa sẽ phục vụ như một nền tảng cho việc thực hiện các kỹ thuật hiện đại an ninh và thực tiễn tốt nhất.

Free SSL Let's Encrypt!
Làm thế nào để bắt đầu?

Đối với khách hàng hiện tại, truy cập vào phần lưu trữ an toàn của bảng điều khiển Plesk Hosting để thêm chứng chỉ để mã hóa bảo mật miễn phí tên miền của bạn.
Nếu bạn chưa có hosting tại BizMaC bạn có thể tham khảo và đăng ký hosting tại đây.